Giống Lúa HD9

Giá:Liên hệVNĐ
Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ: Sản phẩm đang được trưng bày tại phòng trưng bày KHCN của Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KHCN Thanh Hóa 


Sản phẩm từ kết quả nghiên cứu Đề Tài: " Tuyển chọn một số giống lúa thuần năng suất chất lượng cao từ Trường Đại học Hải Dương Trung Quốc phù hợp với điều kiện Thanh Hóa"
Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Hồng Đức
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lan