Giống lúa Thuần Việt 7

Giá:Liên hệVNĐ
Tình trạng: Còn hàng
Sản phẩm đang được trưng bày tại Phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm KH&CN thuộc Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KH&CN Thanh Hóa.

Giống lúa Thuần Việt 7 là sản phẩm do của Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật giống cây trồng nông nghiệp Thanh Hóa nghiên cứu lai tạo. Giống được lai tạo từ tổ hợp lai ba 287S/E32/R7 và chọn thuần theo phương pháp phả hệ. Giống có thời gian sinh trưởng từ 133-138 ngày ở vụ xuân và 100-105 ngày ở vụ mùa. Giống cho năng suất cao, ổn định; chất lượng gạo tốt, cơm ngon; có khả năng chống chịu một số loại sâu, bệnh hại cao