Tơ Hồng Đô

Giá:Liên hệVNĐ
Tình trạng: Còn hàng
Sản phẩm đang được trưng bày tại Phòng Trưng bày, giới thiệu sản phẩm KH&CN thuộc Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KH&CN Thanh Hóa.

Là sản phẩm của làng Hồng Đô, xã Thiệu Đô, Thiệu Hóa, Thanh Hóa; một làng nghề truyền thống lâu đời. Sản phẩm thuộc dự án: "Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu Tơ Hồng Đô cho sản phẩm tơ truyền thống xã Thiệu Đô". Mọi chi tiết xin liên hệ: Hội sản xuất Tơ Hồng Đô, làng Hồng Đô, xã Thiệu Đô - Thiệu Hóa - Thanh Hóa.