CHUYÊN ĐỀ 4: YẾU TỐ VỀ NGUỒN VỐN ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP CHO HOẠT ĐỘNG KH&CN

Tác giả:CN. Nguyễn Bá Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KH&CN Thanh Hóa
Số trang:22
Lượt tải:222
Giá:0
Chia sẻ facebook

Báo cáo phân tích, tìm hiểu về ảnh hưởng của yếu tố nguồn vốn đến đầu tư của doanh nghiệp cho hoạt động KH&CN; giải pháp tăng cường nguồn vốn đầu tư cho KH&CN trong Doanh nghiệp.
(Trích chuyên đề nghiên cứu của Đề tài: Nghiên cứu giải pháp huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do TS. Nguyễn Mạnh An làm chủ nhiệm).