CHUYÊN ĐỀ 5: YẾU TỐ THÔNG TIN KH&CN ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP CHO HOẠT ĐỘNG KH&CN

Tác giả:CN.Chu Thị Mai Hương - Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KH&CN Thanh Hóa
Số trang:22
Lượt tải:32323
Giá:0
Chia sẻ facebook

Báo cáo phân tích, tìm hiểu về ảnh hưởng của yếu tố nguồn lực thông tin KH&CN đến đầu tư của doanh nghiệp cho hoạt động KH&CN; giải pháp tăng cường nguồn thông tin KH&CN trong doanh nghiệp.
(Trích chuyên đề nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu giải pháp huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do TS. Nguyễn Mạnh An làm chủ nhiệm).