Thúc đẩy đổi mới công nghệ - xem doanh nghiệp là trung tâm - 15:34 27/08/2018

Chia sẻ facebook

Khảo sát của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tại 2.000 doanh nghiệp (DN) cho thấy, 35% đơn vị ứng dụng công nghệ, trong đó có công nghệ thông tin đã giúp năng suất lao động tăng từ 1,7 - 2 lần.


Đầu tư thiết bị hiện đại trong sản xuất giúp nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, công nghệ được xem là công cụ chiến lược để phát triển một cách nhanh chóng và bền vững.Tuy nhiên, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy tỷ trọng đầu tư cho KH&CN của DN mới chỉ khoảng 1% GDP và chỉ tập trung vào các DN lớn. Còn khu vực DN tư nhân, đặc biệt DN nhỏ và vừa chưa tham gia nhiều vào hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D).

Về vấn đề này, Chính phủ cũng như Bộ KH&CN đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ trong DN. Việc xác định lấy DN là trung tâm của đổi mới KH&CN; xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ của nhà nước thông qua việc hình thành Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Chương trình KH&CN quốc gia… Đây là những kênh tài chính cung cấp khoản tài trợ, hỗ trợ vốn vay, bảo lãnh tín dụng, giúp DN tiến hành hoạt động nghiên cứu, đổi mới công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, nỗ lực thu hút, khuyến khích DN tham gia vào hoạt động KH&CN cũng được các bộ, ngành quan tâm và xây dựng thành những chương trình hỗ trợ như: Chương trình nghiên cứu KH&CN trọng điểm quốc gia về phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 của Bộ Công Thương; Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông…

Dù vậy, trong hoạt động đổi mới công nghệ, DN phải đóng vai trò chủ động, đưa ra những kế hoạch, quyết sách chuẩn xác để đầu tư đổi mới công nghệ sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ tập trung tuyên truyền và hỗ trợ DN ứng dụng, đổi mới công nghệ; khuyến khích thực hiện nhiệm vụ KH&CN gắn với DN; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa... 

                                                                                                                                    Nguồn: Hải Yến