Thông báo mời tham gia sự kiện kết nối cung cầu Techdemo 2018 - 15:45 11/09/2018

Chia sẻ facebook

Nhằm hỗ trợ thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, kết nối cung cầu công nghệ theo nhu cầu của doanh nghiệp và địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2020, Bộ KHCN phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động trình diễn kết nối cung cầu công nghệ Quốc tế 2018 từ ngày 03-05/10/2018 tại Thành phố Cần Thơ.

Nhận thấy, đây là cơ hội để các doanh nghiệp, tổ chức KH&CN trong tỉnh nắm bắt được nhu cầu đặt hàng nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ. Đồng thời đây cũng là hoạt động hỗ trợ nâng cao khả năng và hiệu quả hợp tác giữa người sản xuất, doanh nghiệp và các đơn vị nghiên cứu, kết nối giữa bên có nhu cầu với bên có nguồn cung công nghệ phù hợp, đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào sản xuất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sở KH&CN Thanh Hóa trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia sự kiện kết nối cung cầu Techdemo 2018.

Hồ sơ đăng ký (theo mẫu kèm theo) xin gửi về:Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KH&CN Thanh Hóa - Phía Nam đường tránh Quốc lộ 1A, xã Quảng Thịnh, Tp Thanh Hóa.

        Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 25/9/2018

      Thông tin chi tiết về sự kiện có thể tham khảo tại website http://skhcn.thanhhoa.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Thông tin KHCN, Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KH&CN, điện thoại: 02378.622.541, Email: iat.thanhhoa@gmail.com.

                                                                                                                                      Mai Hương