Nâng cao nhận thức về xác lập, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp - 16:13 21/11/2018

Chia sẻ facebook

Nhằm trang bị cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm được những thông tin cần thiết để xác lập, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp cũng như biết cách khai thác thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức hội nghị tập huấn “Đăng ký và khai thác nhãn hiệu”.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, việc đăng ký và khai thác nhãn hiệu. Đặc biệt, đại diện lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu và đào tạo của Cục Sở hữu trí tuệ đã trình bày các chuyên đề về “Quyền Sở hữu trí tuệ với sự phát triển của doanh nghiệp; bảo hộ nhãn hiệu trong và ngoài nước, hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký nhãn hiệu; quản lý và khai thác nhãn hiệu”... qua đó, giúp các đại biểu nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, hiểu rõ tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cũng thông qua hội nghị tập huấn, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp trong tỉnh phát huy khả năng sáng tạo trong việc xây dựng, đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp, đồng thời, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao vị thế, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

                                                                                                                 Báo KH&CN Thanh Hóa