Hệ thống cơ giới hóa đồng bộ các khâu canh tác đậu tương - 10:43 11/03/2019

Chia sẻ facebook

“Hệ thống cơ giới hóa đồng bộ các khâu canh tác cây đậu tương” là kết quả thực hiện từ Đề tài cấp quốc gia, được các nhà khoa học thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nghiên cứu, chế tạo thành công.


Máy thu hoạch đậu tương

Hệ thống bao gồm: i) Máy cắt băm gốc rạ với năng suất 0,3-0,5 ha/h; chiều cao gốc rạ còn lại sau cắt 50-100 mm, chiều dài đoạn cắt 50-150 mm; ii) Máy lên luống tạo rãnh với năng suất 0,3-0,5 ha/h, bề rộng luống 80-120 cm, rãnh sâu 20-30 cm, độ rộng rãnh 20-30 cm; iii) Máy gieo đậu tương kết hợp với bón phân có năng suất 0,3-0,5 ha/h, số hàng gieo là 4; iv) Máy xới vun và làm cỏ chăm sóc cây đậu tương có năng suất 0,3-0,5 ha/h; v) Máy thu hoạch đậu tương thực hiện liên hoàn các công việc cắt, gom cây rải hàng trên ruộng có năng suất 0,3-0,4 ha/h, độ sót <5%; vi) Máy đập tách hạt đậu tương có năng suất 0,5-1,0 tấn/h, độ sạch lá 90-95%, độ hư hỏng hạt <5%. Kết quả thử nghiệm sản xuất đậu tương tại nhiều tỉnh cho thấy hệ thống máy làm việc ổn định, phù hợp với thực tiễn sản xuất.

Chi tiết xin liên hệ: PGS.TS. Lê Minh Lư - Khoa Cơ điện, Học viên Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội;

Tel: 0912751736

                                                                                                          Nguồn: Hải Yến (Phòng Thông tin KH&CN)