Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam " Khát vọng, tầm nhìn vì một Việt Nam hùng cường" - 10:35 14/05/2019

Chia sẻ facebook

Sáng 9/5, “Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam” chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây là sự kiện được Bộ Thông tin & Truyền thông tổ chức nhằm xây dựng cộng đồng các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Mục tiêu của diễn đàn là muốn biến các doanh nghiệp công nghệ trong nước trở thành một động lực để đột phá nền kinh tế, đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và trở thành một nước phát triển.

“Diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam” vinh dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc đến tham dự, điều này khẳng định về sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đối với việc phát triển các doanh nghiệp trong nước, sử dụng công nghệ để giải bài toán Việt Nam, lấy thị trường trong nước là cái nôi để từ đó đi ra thế giới.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự sự kiện Diễn đàn quốc gia phát triển Doanh nghiệp

 công nghệ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đây là lần đầu tiên  Việt Nam tổ chức diễn đàn công nghệ mang tầm cỡ quốc gia, bàn về tương lai phát triển của Việt Nam. Slogan "Make in Việt Nam" chính là chiến lược tạo ra điều đó. "Make in Vietnam sẽ là tuyên bố của chúng ta. Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam. Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam là để Make in Vietnam. Nếu chúng ta tiếp tục chỉ lắp ráp thì sẽ không giải được bài toán năng suất lao động và  thoát bẫy thu nhập trung bình." “Make in Vietnam” cũng là trách nhiệm của chúng ta như một quốc gia toàn cầu và công dân toàn cầu: Ngoài việc sử dụng, tiêu dùng công nghệ của nhân loại thì Việt Nam cũng phải đóng góp cho  nhân loại, đóng góp cho sự phát triển công nghệ của nhân loại. Make in Vietnam sẽ không chỉ giúp Việt Nam thịnh vượng mà còn giúp Việt Nam có hoà bình lâu dài, khi góp phần phát triển ngành công nghiệp quốc phòng hùng mạnh". Bộ trưởng chia sẻ: Diễn đàn này cũng sẽ đề cập đến hệ sinh thái sáng tạo, startup công nghệ. Việt Nam cần các khởi nghiệp công nghệ, bước đầu sử dụng công nghệ để phát triển giải pháp, từ đó tạo nên cuộc cách mạnh công nghệ toàn dân. Những khởi nghiệp công nghệ nhỏ sẽ trở thành người khổng lồ. "Chúng ta đặt ra một khát vọng và một tầm nhìn, một niềm tin vào tương lai Việt Nam, niềm tin vào sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ và sự phát triển của đất nước”, Bộ trưởng khẳng định.


Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Diễn đàn quốc gia phát triển Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với chủ đề "Khát vọng, tầm nhìn vì một Việt Nam hùng cường".

Chỉ trong 10 năm, các doanh nghiệp công nghệ đã đóng góp từ 10-15% trong cơ cấu GDP.  Tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp công nghệ thường gấp 2,5 lần tốc độ tăng trưởng GDP bình quân. Các doanh nghiệp công nghệ có thể giúp các nước thu nhập trung bình gia tăng năng suất lao động từ 0.8-1.4%.

Công nghệ là nhân tố chính để phát triển kinh tế, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, đưa Việt Nam thành một nước phát triển. Muốn thúc đẩy điều này, chúng ta phải làm chủ công nghệ, khả năng quản lý, có năng lực phát minh, đi đầu trong việc thiết kế, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao."Việt Nam cần phải đi đầu về phát minh, sáng chế công nghệ. Đó là con đường duy nhất và tất yếu để hướng tới một quốc gia hùng cường. Dùng công nghệ nhân loại để giải quyết các bài toán Việt Nam, dùng Việt Nam làm cái nôi để đi ra toàn cầu."


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan triển lãm Make in Vietnam

Để phát triển được các doanh nghiệp công nghệ, chính sách của các nước là hình thành các cụm ngành đổi mới, tập trung về cùng một khu vực địa lý. Vai trò của nhà nước là thúc đẩy cụm ngành này. Các yếu tố giúp thúc đẩy đổi mới công nghệ bao gồm nguồn nhân lực (kỹ năng ICT, ngôn ngữ,...). Bên cạnh đó, chính sách ngoài việc tập trung cho nhóm start-up còn phải khuyến khích các doanh nghiệp có nguồn vốn mạnh chuyển từ hoạt động kinh doanh truyền thống sang đầu tư và phát triển công nghệ, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thành chia sẻ.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn quốc gia phát triển

Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các vấn đề mà các chuyên gia diễn giả nêu ra, đây chính là những thách thức cụ thể mà Việt Nam phải giải quyết bằng những chính sách cụ thể nhằm phát triển các doanh nghiệp công nghệ, cần bứt phá từ tư duy đến hành động, những phương thức kinh doanh cũ kỹ cần phải được thay thế bằng những phương thức đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ phát triển.‘ Cái chúng ta cần làm ngay là hành động, hành động và hành động kịp thời hơn nữa’, Thủ tướng khẳng định. Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cần phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, thể hiện khát vọng xây dựng dân tộc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Chính phủ sẽ làm hết sức mình để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát triển thành công. Đáp lại lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Bộ TT&TT, với vai trò là Bộ về công nghệ ICT, sẽ làm hết sức mình để góp phần tạo nên các doanh nghiệp nghiệp công nghệ Việt Nam, giúp Việt Nam thịnh vượng.

Chỉ thị của Chính phủ về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sẽ được ban hành vào tháng 6/2019. Một chiến lược về phát triển các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, về "Make in Việt Nam" sẽ sớm được hình thành. 

                                                       Phòng Thông tin KH&CN ( Trích nguồn: Vietnamnet.vn)