Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp - 09:33 12/06/2019

Chia sẻ facebook

Mục tiêu của đề án là tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thiết lập được Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó 50 doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng.


 Đề án bắt đầu được triển khai thực hiện từ năm 2016 với nhiều hoạt động bài bản, phong phú, đóng góp quan trọng trong việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, đem lại những tác động trực tiếp và gián tiếp đến sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Theo thống kê của Tạp chí Echelon (Singapore), Việt Nam hiện có khoảng 3.000 DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Con số này tăng gần gấp đôi so với số liệu ước tính vào năm 2015 (khoảng 1.800 DN). Đồng thời, số lương và chất lượng của các startup ngày càng tăng cao, thể hiện qua số lượng các thương vụ đầu tư, số lượng vườn ươm, khu làm việc chung…

Thời gian tới, một trong những nhiệm vụ quan trọng của đề án 844 là hướng tới mở rộng kết nối vùng, quốc gia và quốc tế để thu hút nguồn lực và nhân lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tới Việt Nam và phát triển thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 Hiện tại Văn phòng Đề án 844 "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" đang tìm kiếm các ứng viên tham gia đề xuất nhiệm vụ hằng năm, định kỳ dự kiến thực hiện từ năm 2020. Để tham gia thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 844, chi tiết hồ sơ và cách thức liên hệ các đơn vị xem tại website http://dean844.most.gov.vn/.

                                                                                                         Mai Hương (Phòng Thông tin KH&CN)