Dây chuyền sản xuất cuộn cảm - 09:48 17/09/2019

Chia sẻ facebook

“Dây chuyền sản xuất cuộn cảm” là phát minh của nhóm giáo viên đến từ Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai)  đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công. Dây chuyền được điều khiển bằng phần mềm ngôn ngữ lập trình PLC và VHLD, các thiết kế cơ khí dựa trên phần mềm thông dụng solidworks.

Qua chạy thử nghiệm, dây chuyền đã cho ra các sản phẩm theo đúng yêu cầu của khách hàng, tỷ lệ sản phẩm bị lỗi ở mức 0,05%, và việc sử dụng dây chuyền đã góp phần giảm 4 nhân công vận hành, năng suất tăng hơn 10 lần so với sản xuất thủ công. Việc sử dụng dây chuyền giảm thiểu mất vệ sinh an toàn lao động, giảm chi phí sản xuất.


Các công đoạn của dây chuyền sản xuất cuộn cảm.

Dây chuyền sản xuất cuộn cảm hoạt động ổn định, gồm các bước sau: 1- Ráp bobbin vào core; 2- Cắt và cuốn dây; 3- Quấn chân; 4- Cắt chân; 5- Nhúng chất hàn; 6- Đóng ngày sản xuất; 7- Kiểm tra điện; 8- Kiểm tra sản phẩm.

Chi tiết xin liên hệ: TS Nguyễn Vũ Quỳnh - Trường Đại học Lạc Hồng

Địa chỉ: số 10 Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai;

Tel: 0919150171.

                                                                                                                Phòng Thông tin KH&CN