Phần mềm quản lý dữ liệu giao, khoán, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp - 09:52 17/09/2019

Chia sẻ facebook

“ Phần mềm quản lý dữ liệu giao, khoán, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp” là phần mềm quản lý được các nhà khoa học thuộc Viện sinh thái rừng và Môi trường  đã nghiên cứu và thiết kế thành công.

Phần mềm quản lý dữ liệu giao, khoán, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp được Viện Sinh thái rừng và Môi trường (Trường Đại học Lâm nghiệp) phát triển trên nền tảng Mapbasic 10.5 và được cung cấp miễn phí cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng.


Chức năng chính của phần mềm là chuẩn hóa dữ liệu diễn biến rừng formis sang kiểm kê rừng phục vụ công tác xây dựng bản đồ giao, khoán, cho thuê rừng; nhập dữ liệu bản đồ giao, khoán, cho thuê rừng vào cơ sở dữ liệu của phần mềm; tra cứu thông tin của từng chủ rừng; thống kê dữ liệu giao, khoán, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp theo các cấp hành chính và theo chủ rừng; quản lý bản đồ giao, khoán, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp. Phần mềm yêu cầu hệ thống máy tính sử dụng hệ điều hành Windows; MapInfo 10.5 hoặc cao hơn (chỉ chạy tốt trong môi trường MapInfo Professional 32 Bit); Microsoft Excel 2010 hoặc cao hơn (hoạt động tốt hơn với Excel 2013 trở lên); dung lượng ổ cứng còn trống từ 2000 MB trở lên. 

Chi tiết xin liên hệ: Viện Sinh thái rừng và Môi trường

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội;

Tel: 024.22458161

                                                                                                                  Phòng Thông tin KH&CN