Thiết bị chiếu xạ gamma dùng nguồn phóng xạ đã qua sử dụng - 10:19 12/02/2020

Chia sẻ facebook

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Đánh giá không phá hủy (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công thiết bị chiếu xạ gamma dùng nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. Đây là kết quả của đề tài KC05.01/16-20 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”.


Thiết bị được nghiên cứu thiết kế, chế tạo đầy đủ các tính năng, đảm bảo về an toàn bức xạ theo đúng các quy định của Nhà nước và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy phép hoạt động số 51/GP-BKHCN. Qua việc sử dụng thiết bị và chiếu xạ thử nghiệm nghiên cứu trên mẫu đậu tương DT2012 (hạt khô và hạt nảy mầm) của Viện Di truyền Nông nghiệp, các kết quả đạt được là hoàn toàn phù hợp với các kết quả nghiên cứu trước đây tại Việt Nam. Đây là thiết bị chuyên dùng đầu tiên được ngành năng lượng nguyên tử giao cho ngành nông nghiệp phục vụ việc nghiên cứu, chọn tạo các giống cây trồng. Thiết bị cũng có thể sử dụng hiệu quả cho việc nghiên cứu thử nghiệm/kiểm tra vật liệu, mở ra những hướng ứng dụng hữu ích khác.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Đánh giá không phá hủy

Số 140 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội;

Tel: 024.35577881; Fax: 024.35577882.
                                                                                                                                    Thanh Tâm