Hệ thống thiết bị trong dây chuyền sản xuất bánh phồng - 10:27 12/02/2020

Chia sẻ facebook

“Hệ thống thiết bị trong dây chuyền sản xuất bánh phồng” là sáng chế của các nhà khoa học thuộc Khoa Công nghệ - Trường Đại học Cần Thơ đã nghiên cứu chế tạo thành công hệ thống thiết bị trong dây chuyền làm bánh phồng phục vụ cho làng nghề Sơn Đốc, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.


Máy quét bánh.

Hệ thống gồm: 1 máy quết bánh năng suất 26-30 kg/mẻ, thời gian 10 phút/mẻ, tương đương 150 kg/giờ; 1 máy tráng bánh năng suất 3.100-3.700 bánh/giờ; 1 máy sấy bánh năng suất 5.000-7.000 bánh/mẻ, thời gian sấy 3-4,5 giờ/mẻ… góp phần cơ giới hóa, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất bánh phồng cho làng nghề bánh phồng Sơn Đốc, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.


Máy tráng bánh.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Khoa Công nghệ - Trường Đại học Cần Thơ  
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ;

Tel: 02923834267 - Fax: 02923831151; Email: kcn@ctu.edu.vn
                                                                                                                                                     Hải Yến