Công nghệ sản xuất bánh răng côn xoắn - 15:34 16/08/2021

Chia sẻ facebook

Thông qua thực hiện Đề tài nghiên cứu cấp bộ, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã làm chủ công nghệ sản xuất bánh răng côn xoắn trên cơ sở sử dụng máy CNC 5 trục và triển khai áp dụng quy trình công nghệ vào sản xuất tại doanh nghiệp.


Qua quá trình thực nghiệm chế tạo trên trung tâm CNC DMU50 và sử dụng các thiết bị đo kiểm hiện đại để kiểm tra, đánh giá độ chính xác ăn khớp của bộ truyền bánh răng côn xoắn, kiểm tra vết tiếp xúc của cặp bánh răng và kiểm tra độ nhám bề mặt sườn răng, nhóm nghiên cứu đã chế tạo được 3 cặp bánh răng côn xoắn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đề ra.

Kết quả thử nghiệm tại Công ty TNHH MTV thương mại Việt Thành cho thấy, cặp bánh răng làm việc êm, đảm bảo yêu cầu về độ chính xác tiếp xúc. Nếu so sánh với giá thành mua cặp bánh răng thay thế trên thị trường là 51 triệu, thời gian giao hàng là 15 ngày thì giá thành cặp bánh răng của nhóm nghiên cứu chỉ bằng 70%, thời gian chế tạo chỉ bằng 1/2.

Thông tin chi tiết liên hệ: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Tel: 024.37655121;

Email: dhcnhn@haui.edu.vn.

                                                                                                                            Phòng Thông tin KH&CN