Tin tức » Tin tức KH&CN

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1068/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành một chiến lược mang tầm quốc gia về sở hữu trí tuệ, đánh dấu một bước phát triển mới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, khẳng định sở hữu trí tuệ là công cụ quan trọng góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo cũng như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.
Mục tiêu của “Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư” đến năm 2030 là tận dụng có hiệu quả các cơ hội của cuộc CMCN 4.0 nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.
Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KH&CN Thanh Hóa đã nghiên cứu, chế tạo thành công 02 sản phẩm phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là "Buồng khử khuẩn toàn thân" và "Tủ khử khuẩn đa năng".
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 1/CT-TTg ngày 14-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ứng phó nhanh với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) gây ra, ngày 20/2/2020 tại Hà Nội, Quỹ Đổi mới sáng tạo (VINIF), Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBDI) thuộc Tập đoàn Vingroup đã ký kết tài trợ cho 3 đơn vị gồm: Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech), Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng.
Hệ thống trả lời tự động về cơ chế chính sách phát triển thị trường KHCN là sản phẩm của Cộng đồng Sàn Công Nghệ Vui thuộc Dự án "Thông tin, truyền thông hỗ trợ phát triển thị trường khoa học & công nghệ trên các mạng xã hội tại việt Nam từ 2018 đến năm 2020" - Dự án do Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quản lý và triển khai.
Chiều ngày 17/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học: “Xây dựng cơ sở dữ liệu Multimedia phục vụ hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” do Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KH&CN làm cơ quan chủ trì. Mục tiêu của đề tài là xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu Multimedia các thông tin về quá trình triển khai, quá trình thực hiện, sử dụng và qui trình công nghệ của các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh để phục vụ hoạt động tuyên truyền, hoạt động ứng dụng chuyển giao KH-KT vào sản xuất và đời sống.
Chiều 11/2/2020, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; dự kiến các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KH&CN; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025.
Trang trướcTrang sau