Hướng dẫn tải tài liệu

Chia sẻ facebook
Để tài tài liệu cần có 2 điều kiện: 
1/ Bạn phải có tài khoản thành viên của Cổng thông tin KHCN và hỗ trợ ứng dụng chuyển giao (nếu chua có bạn có thể tham khảo tại đây)
2/ Tải khoản của bạn phải có số dư tối thiểu bằng số tiền mua tài liệu mà bạn cân ( Để nạp tiền vào tài khoản liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KHCN Thanh Hóa tại đây)

Cách tải tài liệu:
Bước 1: Từ trang chủ chọn dịch vụ thông tin xuất hiện màn hình như sau:


Bước 2: Từ màn hình dịch vụ thông tin các bạn có thể tìm kiếm theo trang, phân loại tài liệu  hoặc tìm kiếm theo từ khóa đê được tài liệu cần tìm, khi click vào tài liệu màn hình sẽ suất hiện thông tin như:


Bấm vào biểu tượng Download để tải tài liệu; nếu bạn đã đăng nhập và trong tài khoản có số tiền  lớn hơn hoặc bằng giá tài liệu thì bạn sẽ tải tài liệu về bình thường và hệ thống sẽ tự động trừ tiền trong tài khoản của bạn tương ứng với giá của tải liệu; bạn chưa đăng nhập hệ thống sẽ thông báo như hình
Chúc các bạn thành công !

Mọi thắc mắc gửi liên hệ tại đây  hoặc liên hệ trực tiếp phòng quản lý dự án:
Phòng Thông tin KHCN - Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KHCN Thanh Hóa
Email: iat.thanhhoa@gmail.com - Điện thoại: 02378.622.541