SỬ DỤNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, NĂNG LƯỢNG SINH HỌC, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, NGUYÊN LIỆU - DỰ ÁN KHCN TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2011-2015

Tác giả:Ngô Tuấn Kiệt - Viện Khoa học năng lượng
Số trang:8
Lượt tải:12
Giá:0
Chia sẻ facebook

Tài liệu được đăng tải trên " Kỷ yếu hội thảo Khoa học" năm 2010 của Sở KH&CN Thanh Hóa