Dịch vụ trọn gói tường thuật với video clip chất lượng cao, hình ảnh đẹp, âm thanh đảm bảo cho những đề tài, dự án KH&CN; lễ bảo vệ đề tài tốt nghiệp, luận văn, luận án, công trình nghiên cứu, công trình khoa học…
Cho phép các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trưng bày offline các sản phẩm khoa học công nghệ tại phòng trưng bày sản phẩm KHCN của Trung tâm Thông Tin - Ứng dụng - Chuyển giao KHCN đồng thời đăng tải hình ảnh sản phẩm online trên gian hàng online của Cổng thông tin KHCN và hỗ trợ ứng dụng chuyển giao
Hướng dẫn đăng tin:
- Chào mua sản phẩm/dịch vụ KHCN
- Chào bán sản phẩm/dịch vụ KHCN
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ kênh tư vấn chuyển giao:
- Cách gửi các tư vấn; đặt câu hỏi cho các chuyên gia KHCN
- Cách để chuyên gia tham gia vào kênh tư vấn
- Cách thiết lập kênh tư vấn riêng cho các doanh nghiệp có hỗ trợ KHCN
Hướng dẫn đăng ký để sử dụng dịch vụ tư vấn, tải tài liêu, và đăng tin chào mua chào bán đối với thành viên truy cập vào cổng Thông Tin KHCN và hỗ trợ Ứng dụng chuyển giao
Hướng dẫn tải tài liệu