#slideshow-6208 #slideshow-6206 #slideshow-6205 #slideshow-6203 #slideshow-6202 #slideshow-6201 #slideshow-6200 #slideshow-6199 #slideshow-6197 #slideshow-6196

Phân bón vi lượng trừ bệnh nấm trên cấy

“ Phân bón vi lượng trừ bệnh nấm trên cây” là sản phẩm từ Dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện quy trình công nghệ và triển khai dây chuyền sản xuất nano CuCl ứng dụng làm phân bón vi lượng có tác dụng diệt trừ nấm bệnh cho một số cây trồng” của các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học vật liệu ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam sản xuất thành công.

Nâng cao chất lượng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực nông nghiệp

Với mục đích nâng cao hệ thống chất lượng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, từng bước hoàn thiện tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, sáng ngày 18/7, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Huyện Thọ Xuân tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất

Là một trong những địa phương đi đầu trong công tác quản lý ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, những năm gần đây, nhiều quy trình canh tác mới tiếp tục được huyện Thọ Xuân ứng dụng thành công và mang lại hiệu quả thiết thực.

Xây dựng quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Nhằm tạo cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước theo quy định cũng như huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách đầu tư cho KH&CN thực hiện nhiệm vụ KH&CN cơ sở; hướng dẫn tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở…Sở KH&CN đang tập trung xây dựng quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình dược liệu theo tiêu chuẩn GACP

Với mục tiêu phát triển nguồn dược liệu an toàn phục vụ sản xuất một số loại thuốc đông dược trên địa bàn tỉnh, Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thực hiện Dự án “Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình trồng dược liệu theo tiêu chuẩn GACP và sản xuất một số loại thuốc đông dược truyền thống của tỉnh Thanh Hóa”. Đến nay, dự án cho kết quả tốt, khả năng nhân rộng sau khi nghiệm thu được đánh giá cao.

Hội khoa học thủy lợi tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ

Sáng 30-6, Hội khoa học thủy lợi (KHTL) Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Sáng 12-7, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ (KH&CN); dự thảo Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

nhiều hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện tại Thanh Hóa

Nhận thức được vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT), những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thanh Hóa không ngừng nâng cao công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này trên tất cả các hoạt động, như: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về SHTT; tư vấn, hướng dẫn việc đăng ký xác lập và bảo vệ quyền SHTT; công tác thực thi, xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT và khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng kiến, đổi mới, sáng tạo; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh của các địa phương trong tỉnh...

Mở hướng xây dựng nguồn lực chất lượng cao cho doanh nghiệp công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin (CNTT) đang hứa hẹn sẽ mang lại những bước phát triển đột phá trong sản xuất cũng như điều hành. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, việc đáp ứng nguồn nhân lực cho các DN trong lĩnh vực CNTT đang gặp nhiều khó khăn

Tiềm năng phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin (CNTT) sẽ tạo nên những bước phát triển đột phá trên nhiều lĩnh vực. Nắm bắt xu thế ấy, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều chương trình, đề án ứng dụng CNTT làm nền tảng cải thiện năng lực điều hành, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực này.

Nâng cao chất lượng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực nông nghiệp
Với mục đích nâng cao hệ thống chất lượng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, từng bước hoàn thiện tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, sáng ngày 18/7, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP: Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
Theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ, các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sẽ được hưởng nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích của Nhà nước, đặc biệt là được hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao đối với các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Điều 9 của Nghị định quy định về Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao