#slideshow-7234 #slideshow-7233 #slideshow-7231 #slideshow-7230 #slideshow-7220 #slideshow-7216 #slideshow-7215 #slideshow-7214 #slideshow-7213 #slideshow-7212

Ứng dụng khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Ngày 25/10/2018, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” giai đoạn 2016-2020.

Chiến lược sở hữu trí tuệ đảm bảo sáng tạo, bảo hộ và khai thác sở hữu trí tuệ

Ngày 19/10/2018 tại Hà Nội, Hội nghị soạn thảo Đề án Chiến lược sở hữu trí tuệ (SHTT) do đồng chí Chu Ngọc Anh - Bộ Trưởng Bộ khoa học và Công nghệ - trưởng ban soạn thảo Đề án, chủ trì Hội nghị.

Khoa học và Công nghệ - Động lực cho phát triển và hội nhập

Tính riêng trong 2 năm 2016 và 2017, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện gần 100 nhiệm vụ KH&CN mới cấp quốc gia và cấp tỉnh, trong đó có 14 nhiệm vụ cấp quốc gia. Các nhiệm vụ KH&CN được triển khai thực hiện đã và đang giúp các đơn vị, địa phương tiếp cận và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiến bộ để chủ động sản xuất.

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo vệ môi trường

Cùng với các lĩnh vực nông nghiệp, y dược, công nghệ thông tin..., lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với biến đổi khí hậu đã, đang được ngành chức năng, các tổ chức, đơn vị khoa học công nghệ (KHCN) trong tỉnh quan tâm, đầu tư nghiên cứu, ứng dụng KHCN nhằm nâng cao hiệu quả BVMT trong sản xuất và đời sống

Hội nghị hoạt động các trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ lần thứ XI năm 2018 tại Cần Thơ

Nằm trong chuỗi các hoạt động của sự kiện “Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ năm 2018 (Techdemo 2018) với Chủ đề “Đổi mới công nghệ - sáng tạo, hội nhập và phát triển” từ ngày 03/10/2018 đến 05/10/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục ứng dụng và phát triển công nghệ) phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ (Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ) tổ chức Hội nghị về hoạt động các trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ XI - 2018.

Ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Trong những năm qua, tỉnh ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực nông nghiệp, y dược, bảo vệ môi trường... theo hướng ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội nghị khoa học và công nghệ trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật

Trong hai ngày 6 và 7/9/2018, tại Hà Nội, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức Hội nghị khoa học và công nghệ trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật giai đoạn 2013-2018.

Hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp ở Huyện Hoằng Hóa

Huyện Hoằng Hóa trong nhiều năm qua luôn quan tâm chỉ đạo triển khai việc ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất nông nghiệp, từng bước thay đổi cơ cấu sản xuất, góp phần tăng năng suất và nâng cao giá trị kinh tế các sản phẩm, tạo động lực thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững.

Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Tài sản trí tuệ (TSTT) là yếu tố thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, bảo đảm môi trường đầu tư, môi trường cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất, kinh doanh. Bảo hộ và phát triển TSTT là tạo công cụ pháp lý nhằm bảo vệ và nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa. Với ý nghĩa đó, nhiều năm qua, ngành chức năng của tỉnh không ngừng đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phát triển TSTT và đã phát triển thành công không ít TSTT là các sản phẩm thế mạnh của tỉnh.

13 công trình, giải pháp đạt giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam

Hằng năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đều chủ trì phát động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa và Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam trong toàn tỉnh.

Kỹ thuật trồng và chăm sóc mít thái ra trái quanh năm
Mít Thái là giống cây dễ trồng, ít công chăm sóc, không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thời gian sinh trưởng ngắn, cho thu hoạch nhanh, năng suất cao, đậu trái quanh năm, múi mọng và giòn ngọt, đặc biệt cây trồng phù hợp với vùng đất đồi.