GIỐNG LÚA VỚI VIỆC XÂY DỰNG VÙNG THÂM CANH LÚA NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CAO QUY MÔ 50.000HA TẠI THANH HOÁ - NHU CẦU HỢP TÁC VỚI THANH HOÁ TRONG CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tác giả:Nguyễn Văn Hoan - Hội giống cây trồng Việt Nam
Số trang:4
Lượt tải:27
Giá:0
Chia sẻ facebook

Trong 10 năm gần đây nhu cầu sử dụng gạo chất lượng cao ngày một gia tăng. Theo một kết quả điều tra của Viện nghiên cứu lúa tại Hà Nội và một số thành phố cấp tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng… thì nhu cầu sử dụng gạo chất lượng cao chiếm trên 70% số lượng tiêu thụ gạo hàng ngày. Tuy nhiên sản xuất gạo chất lượng cao ở khu vực các tỉnh phía Bắc chưa có các vùng sản xuất tập trung lớn. Đáng kể hơn cả là vùng lúa gạo chất lượng cao Điện Biên và vùng sản xuất lúa Tám Hải Hậu nhưng diện tích còn rất khiêm tốn. Mặt khác sản xuất lúa của khu vực các tỉnh phía Bắc có hiệu quả thấp do chi phí đầu vào lớn mà giá cả của đầu ra lại không cao.

Trong bối cảnh như vậy chủ trương của Thanh Hoá xây dựng vùng 50.000ha lúa thâm canh, năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là một bước đi mang tính đột phá, giúp ổn định nền sản xuất lúa gạo tại địa phương và tạo ra sản phẩm hàng hoá chất lượng cao cung cấp cho các thành phố lớn.

Để chủ trương trở thành hiện thực thì khâu giống lúa cần đi trước một bước và nên tập trung vào một số hướng cụ thể sau đây:

- Xây dựng hệ thống đánh giá, thử nghiệm, duy trì giống lúa thuần chất lượng cao trên cơ sở xác định rõ chủ sở hữu giống.

- Xây dựng hệ thống chọn tạo giống lúa lai, làm thuần dòng bố mẹ, sản xuất hạt giống bố mẹ chất lượng cao trên cơ sở chủ sở hữu giống.

- Xây dựng vùng sản xuất hạt giống lúa thuần và hạt giống lúa lai chất lượng cao.

- Đẩy mạnh hợp tác, chuyển giao kết quả nghiên cứu về giống lúa thuần, dòng bố mẹ và các tổ hợp lúa lai mới có năng suất và chất lượng cao.


Tài liệu đã được đăng tải tại  Kỷ yếu Hội thảo khoa học năm 2010 của Sở KHCN Thanh Hóa