KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỚI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CẠNH TRANH Ở THANH HOÁ

Tác giả:Nguyễn Văn Bộ - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Số trang:6
Lượt tải:111
Giá:20000
Chia sẻ facebook

Tài liệu được đăng tải trên " Kỷ yếu hội thảo Khoa học" năm 2010 của Sở KH&CN Thanh Hóa