CHUYÊN ĐỀ 6: YẾU TỐ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP CHO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tác giả:TS. Nguyễn Mạnh An - Hiệu trưởng trường Đại hoc Hồng Đức
Số trang:12
Lượt tải:22223
Giá:0
Chia sẻ facebook

Chuyên đề tìm hiểu về ảnh hưởng của yếu tố nguồn nhân lực đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh và những tồn tại, hạn chế trong đầu tư phát triển nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu hoạt động KH&CN của các doanh nghiệp; giải pháp đẩy mạnh đầu tư cho hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của các doanh nghiệp trong tỉnh. 
(Trích chuyên đề nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu giải pháp huy động vốn doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do TS. Nguyễn Mạnh An làm chủ nhiệm đề tài).