CHUYÊN ĐỀ 7: GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ CHO HOẠT ĐỘNG KH&cn

Tác giả:TS.Nguyễn Mạnh An - Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức
Số trang:22
Lượt tải:1213
Giá:0
Chia sẻ facebook

Chuyên đề xây dựng căn cứ khoa học đề xuất các giải pháp nhằm tăng nguồn vốn của doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động KH&CN
(Trích chuyên đề nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu giải pháp huy động vốn doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do TS. Nguyễn Mạnh An làm chủ nhệm đề tài)