Phần mềm quản lý sản xuất, quản lý bảo trì, quản lý công việc

Phần mềm quản lý sản xuất, quản lý bảo trì, quản lý công việc

Loại hình: Chào bán
Mã sản phẩm:
Xuất xứ: Việt Nam
Hình thức chuyển giao: Chuyển giao sản phẩm
Đơn giá: Liên hệ
Chia sẻ facebook
Thông tin kỹ thuật
Phần mềm cho phép:
- Phần mềm quản lý sản xuất,
- Quản lý bảo trì
- Quản lý công việc
Chi tiết