Công nghệ sản xuất than hoạt tính từ tre luồng

Công nghệ sản xuất than hoạt tính từ tre luồng

Loại hình: Chào mua
Lĩnh vực:
Mã sản phẩm:
Xuất xứ: Việt Nam
Hình thức chuyển giao: Công nghệ và sản phẩm
Đơn giá: Liên hệ
Chia sẻ facebook
Thông tin kỹ thuật
Công nghệ sản xuất than hoạt tính từ tre luồng
Chi tiết

Đơn vị tìm mua:Quỳnh Như 

Địa chỉ : Quận Tân Phú-Tp HCM

Số điện thoại :   0902976703