Hướng dẫn trưng bày sản phẩm KHCN tại phòng Trưng bày

Chia sẻ facebook
Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu trưng bày các sản phẩm KHCN tại phòng trưng bày sản phẩm KHCN của Trung tâm Thông tin - Ứng dụng chuyển giao KHCN Thanh Hóa vui lòng liên hệ tại đây

Chúc các bạn thành công !

Mọi thắc mắc gửi liên hệ tại đây  hoặc liên hệ trực tiếp phòng quản lý dự án:
Phòng Thông tin KHCN - Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KHCN Thanh Hóa
Email: iat.thanhhoa@gmail.com - Tel: 02378.622.541