Trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động đổi mới công nghệ - 10:34 07/11/2018

Chia sẻ facebook

Ngày 31/7/2018, Thủ tướng ban hành Quyết định 30/2018/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KHCN, đổi mới công nghệ.

Theo đó, trình tự xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ được quy định như sau:
 - Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị xác nhận sử dụng cho đổi mới công nghệ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp về Bộ KH&CN (Thành phần hồ sơ xem tại Điều 2 Quyết định).

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thẩm quyền thông báo cho tổ chức, cá nhân trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ KH&CN có văn bản trả lời về việc xác định rõ danh mục hàng hóa trực tiếp sử dụng  hoặc văn bản từ chối xác nhận.

- Trường hợp phải thẩm tra hồ sơ dẫn đến gia hạn thời gian trả lời, Bộ KH&CN phải có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân; thời gian thẩm tra và trả lời không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ đề nghị xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, đổi mới công nghệ gồm:

1. Văn bản đề nghị xác nhận.

2. Thuyết minh về hàng hóa thuộc Danh mục hoặc đáp ứng tiêu chí theo quy định của Bộ KH&CN về hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN hoặc đổi mới công nghệ.

3. Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng ủy thác (bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc các tài liệu khác liên quan để xác định giao dịch mua bán, nhập khẩu.

4. Ngoài các tài liệu trên, tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nộp các giấy tờ sau:

a) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu): Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có);

b) Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư để thực hiện nhiệm vụ KH&CN của cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN (đối với trường hợp đề nghị xác nhận hàng hóa là máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN);

c) Danh mục máy móc, thiết bị để thực hiện nhiệm vụ KH&CN hoặc dự án đầu tư đổi mới công nghệ (đối với trường hợp đề nghị xác nhận hàng hóa là máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ).

Quyết định 30/2018/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2018. 

                                                                                                                                                           Chu Thị Mai Hương