6 công trình được xét tặng Giải thưởng khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm 2020 - 15:28 19/05/2020

Chia sẻ facebook

Hội đồng KH&CN tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức họp xét tặng Giải thưởng KH&CN Thanh Hóa năm 2020, qua đó xác định 6 công trình được đề nghị tặng thưởng


Tính đến tháng 11/2019, Sở KH&CN đã nhận được 10 công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng KH&CN Thanh Hóa cấp tỉnh năm 2020. Trong đó, Hội đồng KH&CN Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 5 công trình, Hội đồng KH&CN Sở Y tế đề nghị 3 công trình, Hội đồng KH&CN Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị 2 côn trình.

Ngày 25/3/2020, Hội đồng KH&CN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp xét tặng Giải thưởng KH&CN Thanh Hóa năm 2020.Trong đó, có 10 hồ sơ đủ điều kiện để được xét tặng Giải thưởng. Sau khi bỏ phiếu, Hội đồng đã xác định 6/10 công trình được đề nghị tặng thưởng. Trong 6 công trình được đề nghị tặng thưởng, có 3 công trình được đề nghị đạt giải Bạc là: Công trình “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa”; Cụm công trình “Nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn tài liệu, xây dựng phông chữ và số hóa chữ Thái cổ Thanh Hóa; nghiên cứu biên soạn từ điện Thái – Việt Thanh Hóa”; Công trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay”. 3 công trình đề nghị đạt giải Đồng gồm: Công trình “Ứng dụng phương pháp lai hữu trính chọn tạo giống lứa thuần năng suất chất lượng cao tại Thanh Hóa”; Cụm công trình “Nghiên cưu ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ để hoàn thiện đồng bộ sản phẩm dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông”; Công trình “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống chụp mạch kỹ thuật số trong chuẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa”.
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                           Thanh Tâm