SỰ KIỆN “KẾT NỐI CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM 2023” ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - 16:03 18/09/2023

Chia sẻ facebook

Sự kiện “Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam” (Techconnect and Innovation Vietnam 2023) sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30 tháng 9 tại tỉnh Quảng Ninh. Đây được coi là một cơ hội quý báu để kết nối, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong tình hình kinh tế hiện nay.

            Techconnect and Innovation Vietnam 2023 được tổ chức thường niên bởi Bộ Khoa học và Công nghệ. Năm nay chương trình được phối hợp cùng UBND Quảng Ninh và nhiều đơn vị khác. 

Hàng trăm doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ trong nước và quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học và nhiều chuyên gia sẽ trình diễn các công nghệ mới, tạo cơ hội kết nối hợp tác đầu tư nghiên cứu tại 200-250 gian hàng, gồm các phân khu như doanh nghiệp tài trợ, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, viện trường, và nhiều phân khu khác.

            Ba hoạt động chính sẽ diễn ra suốt hai ngày diễn ra sự kiện, bao gồm trình diễn và giới thiệu thiết bị, công nghệ; tiêu điểm công nghệ và xu hướng mới; cũng như tư vấn và kết nối cung – cầu công nghệ.

            Techconnect and Innovation Vietnam 2023 cũng tạo cơ hội thảo luận về các chủ đề công nghệ, như vật liệu mới, năng lượng xanh, logistic và chuỗi cung ứng, khoa học phục vụ sức khỏe và công nghệ thông tin.

            Trong hoạt động tư vấn và kết nối cung – cầu công nghệ, các doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ, trao đổi về giải pháp công nghệ và đổi mới, cũng như tìm nguồn vốn từ các quỹ và chương trình khoa học và công nghệ.

            Techconnect and Innovation Vietnam 2023 là cơ hội để thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ, đồng thời tạo sân chơi cho doanh nghiệp và chuyên gia thảo luận về ứng dụng và thương mại hóa công nghệ, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững.

            Sự kiện “Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam” (Techconnect and Innovation Vietnam 2023) sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30 tháng 9 tại tỉnh Quảng Ninh. Đây được coi là một cơ hội quý báu để kết nối, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong tình hình kinh tế hiện nay.

            Techconnect and Innovation Vietnam 2023 được tổ chức thường niên bởi Bộ Khoa học và Công nghệ. Năm nay chương trình được phối hợp cùng UBND Quảng Ninh và nhiều đơn vị khác. 

Hàng trăm doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ trong nước và quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học và nhiều chuyên gia sẽ trình diễn các công nghệ mới, tạo cơ hội kết nối hợp tác đầu tư nghiên cứu tại 200-250 gian hàng, gồm các phân khu như doanh nghiệp tài trợ, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, viện trường, và nhiều phân khu khác.

            Ba hoạt động chính sẽ diễn ra suốt hai ngày diễn ra sự kiện, bao gồm trình diễn và giới thiệu thiết bị, công nghệ; tiêu điểm công nghệ và xu hướng mới; cũng như tư vấn và kết nối cung - cầu công nghệ.

                                                                                                      Đàm Tuyết (phòng Thông tin KH&CN)