Nghiệm thu Đề tài: " Xây dựng cơ sở dữ liệu Multimedia phục vụ hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất đời sống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa". - 14:59 21/02/2020

Chia sẻ facebook

        Chiều ngày 17/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học: “Xây dựng cơ sở dữ liệu Multimedia phục vụ hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” do Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KH&CN làm cơ quan chủ trì. Mục tiêu của đề tài là xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu Multimedia các thông tin về quá trình triển khai, quá trình thực hiện, sử dụng và qui trình công nghệ của các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh để phục vụ hoạt động tuyên truyền, hoạt động ứng dụng chuyển giao KH-KT vào sản xuất và đời sống.

         Hội đồng đánh giá nghiệm thu gồm: TS. Nguyễn Ngọc Túy, Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng; các nhà khoa học, các chuyên gia của Báo Thanh Hóa, trường Đại học Hồng Đức, Sở thông tin truyền thông...

  
                                                      

       Thay mặt Hội đồng, TS. Nguyễn Ngọc Túy - Chủ tịch Hội đồng yêu cầu các thành viên trong Hội đồng trên tinh thần khoa học, đánh giá các kết quả nghiên cứu một cách khách quan, công bằng.

Tại Hội nghị, Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, phản biện và đi tới thống nhất các nội dung như: Số lượng, chủng loại, chất lượng sản phẩm của đề tài cơ bản đạt yêu cầu của đặt hàng và hợp đồng đã ký kết. Đặc biệt, các kết quả nghiên cứu có tính thực tiễn cao, có khả năng áp dụng vào thực tế. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đề xuất thêm hình thức lưu trữ và tuyên truyền thông tin về các thành tựu nghiên cứu khoa học trong tỉnh. Đồng thời hỗ trợ nhà quản lý trong công tác quản lý, tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật mới.

        Trên tinh thần khoa học, khách quan Hội đồng quyết định nghiệm thu kết quả nghiên cứu của đề tài và xếp loại Đạt. Kết quả của Hội đồng là sự ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của nhóm nghiên cứu trong suốt thời gian qua. Đồng thời, trên cơ sở các góp ý, nhóm thực hiện đề tài tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa theo yêu cầu của các thành viên hội đồng.

                                                                                                                                           Mai Hương