Thanh Hóa chào mừng ngày sở hữu trí tuệ 26/4 - 14:49 04/08/2021

Chia sẻ facebook

         Ngày 26/4 hàng năm, thế giới kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ để tìm hiểu về vai trò của sở hữu trí tuệ trong khuyến khích hoạt động đổi mới và sáng tạo.

         Thông điệp của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khuyến khích đổi mới sáng tạo, phục hồi nền kinh tế và tạo ra việc làm, trong bối cảnh suy thoái của nhiều nền kinh tế trên thế giới do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.


          Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học công nghệ Thanh Hóa đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền quảng bá về ý nghĩa và vai trò của sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp cũng như tuyên truyền thông điệp về chủ đề ngày sở hữu trí tuệ năm 2021 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: qua báo, website, pano, tờ rơi, các sản phẩm truyền thông...Đặc biệt, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KH&CN tổ chức sản xuất phóng sự: Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thanh Hóa với Sở hữu trí tuệ - mang ý tưởng của bạn đến với thị trường. Phóng sự cho thấy việc hình thành ý tưởng kinh doanh và đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đem lại cho các doanh nghiệp nhiều lợi ích to lớn, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp đối với các đối thủ cạnh tranh nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay.  Qua đó nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản cho các tổ chức, cá nhân về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Khuyến khích các tổ chức, đặc biệt là doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký quyền SHTT đối với nhãn hiệu, sáng chế của doanh nghiệp để đảm bảo được quyền lợi của doanh nghiệp khi đưa các sản phẩm mới ra thị trường.

                                                                                                                                                                        Hải Yến