iMemo - Nền tảng ứng dụng ghi chú thông tin nhanh và lưu trữ vĩnh cửu - 13:22 06/12/2021

Chia sẻ facebook

iMemo là nền tảng ứng dụng giúp ghi chú thông tin nhanh và lưu trữ vĩnh cửu (ngay cả khi mất điện thoại thì thông tin vẫn còn lưu giữ trên hệ thống). Thành phần cơ bản ban đầu của hệ thống là các bản ghi chú (note). Mỗi một note gọi là một "memo" và có chứa các loại thông tin đa định dạng: văn bản chữ (text), ảnh, video, file tài liệu (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, jpg...), đường liên kết (link)...


Hình ảnh giao diện ứng dụng

Các tính năng của iMemo: 1) Ghi chú nhanh/tạo các nội dung (memo) bằng nhiều hình thức (gõ văn bản trực tiếp, chuyển lời thoại thành văn bản, chuyển một đường liên kết thành nội dung ghi chú..); 2) Gắn các thẻ (Tag) để quản lý các nội dung này và để phân loại khi tìm kiếm thông tin về sau; 3) Nhiều tính năng đối với một memo (ghim memo lên đầu để xem cho nhanh; sửa chữa, cập nhật nội dung các memo bất cứ lúc nào; truy cập nền tảng và nội dung các memo cả trên máy tính và điện thoại với dữ liệu được đồng bộ; chia sẻ memo trên nhiều nền tảng khác nhau); 4) Tìm kiếm dễ dàng các nội dung đã lưu trữ trong các memo theo các từ khóa, theo thẻ và theo khoảng thời gian; 5) Tạo các nhóm, mời người tham gia nhóm, xóa thành viên khỏi nhóm do mình quản trị…; 6) Sửa chữa vào nội dung các memo được chia sẻ, bình luận dưới các nội dung memo được chia sẻ trong nhóm; 7) Lựa chọn các chủ đề tin tức cần theo dõi linh hoạt theo từng giai đoạn của cuộc đời bằng cách cập nhật trong mục "Cài đặt"; 8) Lập lịch công việc và đặt chuông báo cho các lịch của mình; 9) Đăng nhập và quản trị nhiều tài khoản người dùng khác nhau trên cùng một thiết bị; 10) Lựa chọn và chuyển đổi ngôn ngữ sử dụng một cách dễ dàng.

Chi tiết xin liên hệ: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

 Địa chỉ: Tòa nhà E3, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội;

Điện thoại: 024.37547461; Email: uet@vnu.edu.vn.

                                                                                                                                         Trình Xuân Quyết