HỘI THẢO KHOA HỌC: TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2017 – 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN NĂM 2030 - 09:54 23/11/2022

Chia sẻ facebook

Chiều ngày 18/11/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nghệ An phối hợp với Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ tổ chức Hội thảo: Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động kết nối cung cầu công nghệ giai đoạn 2017 - 2022 và định hướng hoạt động đến năm 2030.


Toàn cảnh Hội thảo đánh giá kết quả hoạt động kết nối cung cầu công nghệ giai đoạn 2017 - 2022 và định hướng hoạt động đến năm 2030.

Tham dự Hội thảo có bà Trần Thị Hồng Lan, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ; ông Thân Ngọc Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương; ông Trần Quốc Thành, Giám đốc Sở KH&CN Nghệ An cùng các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Theo báo cáo từ Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ (Bộ KH&CN), từ năm 2016 đến nay, Cục đã phối hợp với các Sở KH&CN tại một số địa phương, các Viện, Trường đại học đã thành lập 14 điểm kết nối cung – cầu công nghệ, đại diện cho các vùng, địa phương trong cả nước. Mặc dù các điểm kết nối mới thành lập và đi vào hoạt động, nhưng trong vòng 5 năm qua (2017 - 2022), mỗi năm đơn vị đã tiếp nhận khoảng 400 nhu cầu công nghệ của các doanh nghiệp; Tìm kiếm và cung cấp thông tin khoảng 3.000 nguồn cung công nghệ trong và ngoài nước; Cung cấp 374 hồ sơ chuyên gia công nghệ theo nhu cầu doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã tổ chức hơn 4.000 cuộc kết nối cung cầu công nghệ bao gồm cả trực tiếp và trực tuyến. Hơn 1000 công nghệ được trình diễn và giới thiệu tại các điểm kết nối hoặc được các điểm kết nối mang đi giới thiệu tại các sự kiện như Techdemo, Techconnect, Techfest, Techmart; Gần 100 hội thảo, tọa đàm giới thiệu, tư vấn về công nghệ đã diễn ra. Tổ chức thành công gần 300 lớp tập huấn về kỹ thuật cho hơn 4000 người.

Tại Nghệ An, điểm kết nối cung cầu công nghệ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2017, sau 5 năm đi vào hoạt động đã thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Đơn vị đã kết nối, giới thiệu, áp dụng các kết quả nghiên cứu của các Viện, trường, tổ chức KHCN vào thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp các doanh nghiệp, tổ chức áp dụng công nghệ, thiết bị phù hợp vào thực tiễn sản xuất. Bên cạnh đó, đơn vị đã tư vấn giúp các tổ chức, các địa phương trong tỉnh xây dựng, đề xuất thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ phù hợp với đặc thù của địa phương, như: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý; phát triển sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị; bảo tồn và phát triển các nguồn gen quý; nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ trong sản xuất…

Tại hội thảo, đại diện Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Nghệ An và các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động kết nối cung cầu công nghệ. Trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Giải pháp kết nối trực tuyến, kết hợp với các định chế trung gian hiện có để nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu công nghệ; Kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động phát triển thị trường KH&CN; Hình thành và phát triển doanh nghiệp thông qua hoạt động hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KH&CN; Phát triển công nghệ thông qua hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ; Thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN của doanh nghiệp. Trong khuôn khổ hội thảo, đại diện Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KH&CN Thanh Hóa, ông Trần Văn Thắng (giám đốc Trung tâm) đã lắng nghe, chia sẻ và tiếp thu những nội dung mà tinh thần hội thảo đưa ra.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Kết luận hội thảo, bà Trần Thị Hồng Lan - Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ ghi nhận những thành quả mà điểm kết nối cung cầu công nghệ Nghệ An đã đạt được trong 5 năm qua, đồng thời mong muốn các đơn vị, ban ngành tiếp tục đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất bao gồm cả hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật về thông tin, truyền thông cho công tác kết nối cung cầu công nghệ. Tăng cường nhân lực, bố trí nhân sự chuyên trách; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng vận hành, đàm phán đạt sự hiệu quả. Đồng thời khẳng định, trong thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung Sổ tay hướng dẫn hoạt động Điểm kết nối cung cầu công nghệ nhằm từng bước xây dựng Điểm kết nối là một trong các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN cả nước; Xem xét phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án Phát triển hoạt động kết nối cung cầu công nghệ đến năm 2030, tạo điều kiện để hệ thống các điểm kết nối cung cầu công nghệ ngày càng phát triển.

                                                                                                            Hải Yến (Phòng Thông tin KH&CN)