Tin tức » Tin tức KH&CN

Nằm trong chuỗi các hoạt động của sự kiện “Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ năm 2018 (Techdemo 2018) với Chủ đề “Đổi mới công nghệ - sáng tạo, hội nhập và phát triển” từ ngày 03/10/2018 đến 05/10/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục ứng dụng và phát triển công nghệ) phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ (Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ) tổ chức Hội nghị về hoạt động các trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ XI - 2018.
Trong những năm qua, tỉnh ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực nông nghiệp, y dược, bảo vệ môi trường... theo hướng ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trong hai ngày 6 và 7/9/2018, tại Hà Nội, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức Hội nghị khoa học và công nghệ trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật giai đoạn 2013-2018.
Huyện Hoằng Hóa trong nhiều năm qua luôn quan tâm chỉ đạo triển khai việc ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất nông nghiệp, từng bước thay đổi cơ cấu sản xuất, góp phần tăng năng suất và nâng cao giá trị kinh tế các sản phẩm, tạo động lực thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững.
Tài sản trí tuệ (TSTT) là yếu tố thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, bảo đảm môi trường đầu tư, môi trường cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất, kinh doanh. Bảo hộ và phát triển TSTT là tạo công cụ pháp lý nhằm bảo vệ và nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa. Với ý nghĩa đó, nhiều năm qua, ngành chức năng của tỉnh không ngừng đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phát triển TSTT và đã phát triển thành công không ít TSTT là các sản phẩm thế mạnh của tỉnh.
Hằng năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đều chủ trì phát động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa và Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam trong toàn tỉnh.
Nhằm hỗ trợ thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, kết nối cung cầu công nghệ theo nhu cầu của doanh nghiệp và địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2020, Bộ KHCN phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động trình diễn kết nối cung cầu công nghệ Quốc tế 2018 từ ngày 03-05/10/2018 tại Thành phố Cần Thơ.
Sự hợp tác này thúc đẩy ra đời các sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt có tính cạnh tranh cao, dần hình thành thị trường khoa học và công nghệ (KH và CN). Tuy nhiên, để việc hợp tác đạt hiệu quả hơn nữa, cần những chính sách, mô hình phù hợp.
Trang sau