Tin tức » Tin tức KH&CN

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 1/CT-TTg ngày 14-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ứng phó nhanh với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) gây ra, ngày 20/2/2020 tại Hà Nội, Quỹ Đổi mới sáng tạo (VINIF), Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBDI) thuộc Tập đoàn Vingroup đã ký kết tài trợ cho 3 đơn vị gồm: Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech), Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng.
Hệ thống trả lời tự động về cơ chế chính sách phát triển thị trường KHCN là sản phẩm của Cộng đồng Sàn Công Nghệ Vui thuộc Dự án "Thông tin, truyền thông hỗ trợ phát triển thị trường khoa học & công nghệ trên các mạng xã hội tại việt Nam từ 2018 đến năm 2020" - Dự án do Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quản lý và triển khai.
Chiều ngày 17/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học: “Xây dựng cơ sở dữ liệu Multimedia phục vụ hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” do Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KH&CN làm cơ quan chủ trì. Mục tiêu của đề tài là xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu Multimedia các thông tin về quá trình triển khai, quá trình thực hiện, sử dụng và qui trình công nghệ của các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh để phục vụ hoạt động tuyên truyền, hoạt động ứng dụng chuyển giao KH-KT vào sản xuất và đời sống.
Chiều 11/2/2020, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; dự kiến các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KH&CN; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh mới đây đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (Nghị quyết 01) và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (Nghị quyết 02).
Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, cuộc chiến đấu chống lại dịch bệnh đang được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng khoa học quốc tế. Chỉ tính riêng 10 ngày đầu tháng 02 năm nay, đã có gần 80 bài về nCoV được đăng hoặc chấp nhận đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế của nhà xuất bản Elsevier, Springer Nature. Các nhà xuất bản đều công khai những bài viết này, ngay cả khi chưa được xuất bản chính thức.
Từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) có kết quả được ứng dụng hiệu quả vào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày càng tăng. Theo kết quả khảo sát được thực hiện do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuối năm 2018, đầu năm 2019 có thể khẳng định tỷ lệ các nhiệm vụ KH&CN có kết quả được ứng dụng hiệu quả từ năm 2016 trở lại đây cao hơn so với giai đoạn 2011-2015, có được điều này là nhờ những đổi mới về cơ chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN của tỉnh, trong đó tập trung vào việc thực hiện cơ chế đặt hàng và bàn giao kết quả cho đơn vị đề xuất đặt hàng để ứng dụng.
Trang sau