Tin tức » Tin tức KH&CN

Hiện, toàn tỉnh đã có 23 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, đứng thứ 3 toàn quốc, sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp KH&CN đã và đang thể hiện được vai trò là cầu nối, đưa nhanh các tiến bộ KH&CN vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm hàng hóa có giá trị gia tăng cao
Với mục tiêu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, trong những năm qua, huyện Như Thanh luôn quan tâm chỉ đạo và triển khai có hiệu quả việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm nghiệp, từng bước thay đổi cơ cấu sản xuất, góp phần tăng năng suất và nâng cao giá trị kinh tế các sản phẩm nông, lâm nghiệp
Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất cho các tổ chức, đơn vị khoa học và công nghệ (KH&CN), những năm qua, tỉnh ta đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ KH&CN phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu khoa học.
Nhằm trang bị cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm được những thông tin cần thiết để xác lập, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp cũng như biết cách khai thác thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức hội nghị tập huấn “Đăng ký và khai thác nhãn hiệu”.
Theo Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 22-10-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019.
Ngày 25/10/2018, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” giai đoạn 2016-2020.
Ngày 19/10/2018 tại Hà Nội, Hội nghị soạn thảo Đề án Chiến lược sở hữu trí tuệ (SHTT) do đồng chí Chu Ngọc Anh - Bộ Trưởng Bộ khoa học và Công nghệ - trưởng ban soạn thảo Đề án, chủ trì Hội nghị.
Tính riêng trong 2 năm 2016 và 2017, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện gần 100 nhiệm vụ KH&CN mới cấp quốc gia và cấp tỉnh, trong đó có 14 nhiệm vụ cấp quốc gia. Các nhiệm vụ KH&CN được triển khai thực hiện đã và đang giúp các đơn vị, địa phương tiếp cận và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiến bộ để chủ động sản xuất.
Trang sau