37 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được triển khai thực hiện trong năm 2019 - 16:11 21/11/2018

Chia sẻ facebook

Theo Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 22-10-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019. 

Trong năm 2019, toàn tỉnh sẽ triển khai thực hiện 37 nhiệm vụ KH&CN mới cấp tỉnh, tiêu biểu như: Nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo thực hành thí nghiệm về sợi quang gắn với phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Hồng Đức”; “Ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo và kỹ thuật nuôi không bùn để sản xuất giống chất lượng cao và nuôi thương phẩm lươn đồng bảo đảm an toàn thực phẩm tại Thanh Hóa”... Trong số 37 nhiệm vụ, chương trình phát triển tiềm lực KH&CN có 1 nhiệm vụ; chương trình ứng dụng KH&CN phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển ứng dụng công nghệ cao có 12 nhiệm vụ; chương trình đổi mới công nghệ, ứng dụng KH&CN nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa có 8 nhiệm vụ; chương trình ứng dụng các thành tựu KH&CN trong y dược phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng có 3 nhiệm vụ; chương trình khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội có 9 nhiệm vụ... Được biết, 37 nhiệm vụ thực hiện trong năm 2019 là kết quả lựa chọn từ 57 đề xuất đặt hàng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã được các hội đồng tư vấn chuyên ngành thống nhất trình Hội đồng KH&CN tỉnh xem xét, lựa chọn.

                                                                                                                     Nguồn: Báo Thanh Hóa