Máy xới đất cho cây ăn quả - 17:30 27/06/2019

Chia sẻ facebook

“Máy xới đất cho cây ăn quả” là sáng chế của các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu thiết kế chế tạo thành công.


Hình ảnh máy xới đất

“Máy xới đất” có khả năng làm việc được cả trong mùa mưa (đất ướt) và mùa khô (đất cứng) và băm được cỏ dại; độ sâu xới đạt 8÷12 cm; độ tơi vỡ đất xới ≥ 5 cm; xới được quanh gốc cây với bán kính khoảng 1 m; gọn nhẹ, dễ di chuyển trên địa bàn kênh mương và luồn lách dưới tán cây; dễ bảo dưỡng, sửa chữa…

Khảo nghiệm thực tế tại Hợp tác xã xoài Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho thấy, máy xới đất hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu của các nông hộ trồng xoài, so với phương pháp thủ công tiết kiệm được nhân công lao động...

Thông tin chi tiết xin liên hệ: PGS.TS Nguyễn Huy Bích - Trưởng Khoa Cơ khí-Công nghệ, Trường Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh

Tel: 0908961309;

Email: nhbich@hcmuaf.edu.vn -nguyenhuybich@gmail.com

                                                                                                          Phòng Thông tin KH&CN