Cục sở hữu trí tuệ tổ chức hội nghị Sở hữu trí tuệ năm 2022 - 10:17 05/05/2022

Chia sẻ facebook

Ngày 17/3/2022, tại Thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị SHTT toàn quốc năm 2022 nhằm tổng kết, đánh giá công tác quản lý nhà nước (QLNN) về sở hữu trí tuệ năm 2021, đồng thời bàn thảo những định hướng lớn cho hoạt động SHTT trong năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; Phạm Công Tạc - Thứ trưởng Bộ KH&CN; Lê Ánh Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Lê Ô Pích - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Đinh Hữu Phí – Cục trưởng Cục SHTT. Dự Hội nghị có đại diện của Bộ Tài chính, các đơn vị chức năng thuộc Bộ KH&CN, Lãnh đạo Cục SHTT và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục SHTT, các cơ quan của tỉnh Bắc Giang, đại diện một số trường đại học, viên nghiên cứu, tổ chức đại diện SHCN và 285 đại biểu đến từ 62 Sở KH&CN trên cả nước.  

 Đồng chí Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội qua các thời kỳ cho thấy SHTT đóng vai trò hết sức quan trọng đối với từng quốc gia, nhất là trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Để phù hợp với bối cảnh đó, Chiến lược SHTT đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo hướng lồng ghép SHTT trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Do đó, QLNN về SHTT là một trong những hoạt động quan trọng, đóng vai trò dẫn dắt trong quá trình thực hiện mục tiêu đó. “Những thành tựu đã đạt được, cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong việc thiết lập những cơ chế, chính sách có liên quan lĩnh vực SHTT sẽ tạo ra bước phát triển mới, có tính đột phá, nhằm thực hiện tốt Chiến lược SHTT quốc gia, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2022-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2021-2025 được đưa ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” - Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh. Bộ trưởng cũng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế và vấn đề đặt ra cần được xem xét, giải quyết, do vậy, thông qua Hội nghị này Bộ KH&CN sẽ có thêm những luận cứ xác thực để giải trình những vấn đề trong Luật SHTT sửa đổi để hoàn thiện trình Quốc hội xem xét, ban hành, cũng như có những định hướng đúng  trong chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược SHTT quốc gia và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2022-2030.

Hội nghị đã nghe các đồng chí Lãnh đạo Cục SHTT trình bày Báo cáo tổng quan hoạt động QLNN về SHTT năm 2021 ở Trung ương và địa phương và Báo cáo về tiến độ và các vấn đề sửa đổi, bổ sung trong Luật SHTT có tác động đến hoạt động QLNN về SHTT tại địa phương; Báo cáo về hoạt động QLNN về SHTT tại Bắc Giang, khó khăn, thách thức và kinh nghiệm thực tiễn của Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang; Báo cáo hoạt động QLNN đối với tài sản trí tuệ là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước của Sở KH&CN TP. Hồ Chí Minh; Vấn đề SHTT trong phát triển các sản phẩm OCOP tại Việt Nam của Văn phòng Chương trình OCOP; Vấn đề xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp - ứng dụng trong thiết lập và quản lý các sản phẩm được bảo hộ SHTT của Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm Thủy sản.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan tới kinh nghiệm đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản; việc bảo hộ quyền SHTT cho các sản phẩm đặc thù; tăng cường chất lượng hoạt động QLNN về SHTT tại địa phương và quản lý tài sản trí tuệ phát sinh từ các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước, v.v..

Nhân dịp Hội nghị SHTT năm 2022, Bộ trưởng Bộ KH&CN và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc giang đã tặng thưởng Bằng khen cho một số đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động QLNN về SHTT trong năm 2021.

                                                                                                 Đức Mạnh - Trung tâm TTUDCG KH&CN